Vill du byta in din gamla pelj?


Notera först följande:


Du kommer att komma till en ny sida där du ska fylla i uppgifter.


I rutan "För- och efternamn" skall du även fylla i din fullständinga adress.


I rutan "Ny enhet serienummer" skall du skriva 3567.


I rutan "Inbytesenhet IMEI eller serienummer" skall du skriva inbytesenhetens nr. Men om det ej går att hitta eller läsa, skriv 3567.